KALLMUS BLOUSE | Aritzia
Babaton
kallmus blouse
Model Height: 5'10/178 cm
Size: S
Aritzia Clothing Size Chart Aritzia Clothing Size Chart Aritzia Clothing Size Chart
Aritzia Clothing Size Chart Aritzia Clothing Size Chart Aritzia Clothing Size Chart

Measuring Guide